A. Enggaard A/S køber de sidste byggeretter på Ceres-grunden

A. Enggaard A/S køber de sidste byggeretter på Ceres-grunden
- 22/09/15

Royal Unibrew A/S er den oprindelige ejer af Ceres-grunden, der består af i alt 140.000 etagekvadratmeter.
Ceres-bryggerierne lå på grunden indtil 2008, hvor bryggeriet lukkede.
I 2011 blev der indgået en optionsaftale med Royal Unibrew og der er efterfølgende løbende købt byggeretter.
Med denne sidste udnyttet option på køb af de sidste 35.625 m² byggeretter, er samtlige 140.000 m² byggeretter nu erhvervet af A. Enggaard A/S.Netop nu i Ceres Byen:
  • VIA Campus C er nu afleveret og taget i brug af samtlige elever og medarbejdere
  • De sidste etaper af parkeringskælderen er sat i gang
  • Der er opstart på boligbyggeriet Lottrupgården med 135 boliger
  • Boligbyggeriet Ceres Hus med 65 boliger er ligeledes i opstartsfase
  • Ceres Corner – 131 lejligheder - forventes færdigbygget i november måned 2015
  • Bryggerhaven – 230 boliger - er i proces og forventes færdigt i maj 2017