Stort beton- og
armeringsarbejde

Betonarbejdet med P-kælderens første etape har nu stået på ca. 1 år - og kører fortsat på højttryk. Arbejdet med det øverste dæk over P-kælderen er et krævende betonarbejde, da det inkluderer et stort omfang af bjælker, som skal fungere som fundamenter for VIAs ovenliggende bygninger.

Snart vil elementerne skyde op oven på kælderen, og skolen begynder at tage form.

Til daglig beskæftiger A. Enggaard A/S i alt ca. 65 mand på byggepladsen inklusiv dem der arbejder med VIAs bygninger.

For kælderens vedkommende har vi passeret 2000 tons armering og 7000 m3 beton, så selvom det ind imellem ser ud som om, at vi ikke kommer nogen vegne, så sker der hver dag et stort arbejde.

I løbet af vinteren vil installationsarbejder mv. blive påbegyndt.

Snart starter arbejdet op med P-kælderens næste etape. Kælderen skal udvides med 30 m mod syd, ud under det kommende byggefelt 11 med erhvervsbyggeri i 3 etager og boliger op til 20 etager.

Tilbage